Napriek uvoľneným opatreniam spojených s korona vírusom prosíme zákazníkov, aby sa správali zodpovedne a v prípade, že pociťujú priznaky (nádcha, kašeľ, zhoršené dýchanie a pod.) zvážili navstevu v našej prevádzke.
V pripade, že máte u nás rezervovaný termin, bude Vám, samozrejme presunutý.
Za pochopenie ďakujeme.

Emisná kontrola

Vozidlo sa musí na kontrolu pristaviť čisté.
Kontrola vozidla sa nevykoná, ak nemožno naštartovať motor a pod. 

Aké emisné kontroly vozidiel vykonávame?

  • so zážihovým (benzínovým) motorom bez katalyzátora a s neriadeným katalyzátorom (BKAT/NKAT)
  • so zážihovým motorom s riadeným katalyzátorom (B RKAT/RKAT OBD)
  • s dieslovým (naftovým) motorom (D/BKAT, D/NKAT, D/NKAT OBD)


Aké doklady je potrebné predložiť pred začatím emisnej kontroly?

  • osvedčenie o evidencii vozidla časť I. alebo časť II.
  • osvedčenie o emisnej kontrole („malá zelená kartička“)
  • pri opakovanej kontrole aj protokol z predchádzajúcej kontroly EK

____________________________________________________________________________