Napriek uvoľneným opatreniam spojených s korona vírusom prosíme zákazníkov, aby sa správali zodpovedne a v prípade, že pociťujú priznaky (nádcha, kašeľ, zhoršené dýchanie a pod.) zvážili navstevu v našej prevádzke.
V pripade, že máte u nás rezervovaný termin, bude Vám, samozrejme presunutý.
Za pochopenie ďakujeme.

Kontrola originality

Kontrolou originality vozidiel v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z. sa rozumie zisťovanie stôp neoprávneného zásahu do konštrukcie vozidiel (pozmeňovanie identifikátorov vozidiel ) v stanici KO formou nedeštruktívneho skúmania motorových vozidiel.

Aké doklady je potrebné predložiť pred začatím kontroly originality?

Dovezené vozidlá zo zahraničia:

  • Občiansky preukaz objednávateľa, ak sa vozidlo registruje na právnickú osobou – doložiť aj výpis z Obchodného registra
  • Doklad o nadobudnutí vozidla
  • Osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu (oba technické preukazy ak boli vydané)
  • Doklad o vyradení vozidla z evidencie

Vozidlá evidované v SK:

  • Občiansky preukaz objednávateľa
  • Osvedčenie o evidencii čast I. (malá plastová kartička) aj čast II. (veľký papierový technický preukaz)

______________________________________________________________________________