Technická kontrola

Vozidlo sa musí na kontrolu pristaviť čisté, nezaťažené, s povinnou výbavou.

Na aké motorové vozidlá robíme technickú kontrolu?

 • pre vozidlá do 3,5t
 • vozidlá kategórie M1, M1G, N1, N1G
 • prívesy O2 ( prívesy kategórie O1 do 750kgNEPODLIEHAJÚ TK od 20. mája 2018 podľa zákona č. 106/2018 Z. z.)
 • motocykle kategórie L

Aké typy technických kontrol vykonávame?

 • technické  kontroly pravidelné
 • technické kontroly opakované
 • technické kontroly zvláštne
 • technické kontroly administratívne
 • pravidelné pre typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla

Aké doklady je potrebné predložiť pred začatím technickej kontroly?

 • technický preukaz / osvedčenie o evidencii vozidla časť I. alebo časť II. alebo ich overenú kópiu
 • osvedčenie o technickej kontrole (TK) – tzv. „malá kartička“
 • pri opakovanej kontrole aj protokol z predchádzajúcej TK

___________________________________________________________________________