Naše služby

Technická kontrola

Aké typy technických kontrol vykonávate?

 • technické  kontroly pravidelné
 • technické kontroly opakované
 • technické kontroly zvláštne
 • technické kontroly administratívne
 • pravidelné pre typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla

Emisná kontrola

Aké emisné kontroly vozidiel vykonávate?

 • so zážihovým (benzínovým) motorom bez katalyzátora,
 • so zážihovým motorom s katalyzátorom (R RKAT),
 • s dieslovým (naftovým) motorom.
 • emisné  kontroly pravidelné
 • emisné kontroly zvláštne
 • emisné kontroly administratívne

Kontrola originality

Aké doklady je potrebné predložiť pred začatím kontroly originality?

Dovezené vozidlá:

 • Občiansky preukaz objednávateľa
 • Doklad o nadobudnutí vozidla
 • Osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu
 • Doklad o vyradení vozidla z evidencie

Vozidlá evidované v SK:

 • Občiansky preukaz objednávateľa
 • Osvedčenie o evidencii
 • Technický preukaz

Galéria